Dla kogo?

Zewnętrznie nasza misja ma za zadanie dotrzeć do ogólnego przekroju mieszkańców miast i gmin.

Wewnętrznie, czyli z punktu widzenia uczestnika obozy organizowane są dla bardzo zróżnicowanego środowiska;

 

Na obóz MOGĄ przyjechać:

• dzieci i dorośli, głęboko nawróceni i nienawróceni, duchowni i laicy, różni protestanci i katolicy, charyzmatycy, zielonoświątkowcy, baptyści i wszelkie ich odmiany, rodziny i single, zdolni i niezdolni
• gotowi do podporządkowania celom, zadaniom, regułom obozu oraz poleceniom przełożonych
• dzieci / młodzież sponsorowane przez ośrodki lub zakłady pracy z tytułu wyjazdu na letni wypoczynek
• dorośli, poważni wierzący pragnący oddać się rzeczywistym misyjnym zadaniom
• i inni gotowi powstrzymać się od rozprzestrzeniania kontrowersyjnych przekonań oraz zachowań uznanych za niestosowne i ekscentryczne
• oraz wszyscy pragnący przeżyć ekscytujący czas pełny zarówno przygodowych i turystycznych doznań jak i czas wypełniony prawdziwym misyjnym wymiarem

 

Na obóz NIE MOGĄ przyjechać:

• niewierzący
• palący, ćpający lub uzależnieni od alkoholu
• niegotowi do bezwzględnego podporządkowania zasadom moralności na obozie
• osoby żyjące w konkubinacie
• bezdomni
• osoby niesubordynowane, niezdolne do przestrzegania regulaminu, zadań oraz postanowień przełożonych

Ogólnie rzecz biorąc, niezła frajda!
-->