Kontakt

Misyjny Obóz Wędrowny

Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje”
ul. Bociania 31
99-300 Kutno
tel. 691 355773
misyjny.o.w@gmail.com
Konto:
Misyjny Obóz Wędrowny
34 1140 2017 0000 4802 1306 2346


Obsługa techniczna strony: kontakt@wszystkodlajezusa.pl

Ogólnie rzecz biorąc, niezła frajda!
-->