Zgłoszenie

 

Zgłoszenie:

Proszę dokonać zgłoszenia na obóz poprzez wypełnienie

 

KWESTIONARIUSZA >>

 

Opłatę za obóz możesz wpłacić (w całości lub w ratach). Zgłoszenie i przedpłata nie są warunkiem uczestniczenia w obozie, niemniej po terminie do każdej wpłaty doliczone zostanie 30 zł i nie będzie gwarancji miejsca podczas transportu.

 

Uwaga!
Na obóz nie mogą przyjechać osoby palące, uzależnione, bezdomni oraz niegotowi do przestrzegania zasad moralności lub regulaminu.

 

Ponieważ obóz ma status rekolekcji / konferencji, nie działa według przepisów dotyczących np. kolonii. Niemniej posiada ubezpieczenie OC a w przypadku dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia proszę wypełnić dodatkowy formularz ze względu na dyplomowanego wychowawcę, pod którego będą podlegać.

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy dziecka i młodzieży poniżej lat 18 znajduje się w dolnej części kwestionariusza.