Zgłoszenie

Proszę dokonać zgłoszenia na obóz poprzez wypełnienie

<<< Formularza 2020 >>>

Opłatę za obóz możesz wpłacić (w całości lub w ratach). Zgłoszenie i przedpłata nie są warunkiem uczestniczenia w obozie, niemniej po terminie do każdej wpłaty doliczone zostanie 50 zł.

Uwaga!
Na obóz nie mogą przyjechać osoby palące, uzależnione, bezdomni, niewierzący oraz niegotowi do przestrzegania zasad moralności lub regulaminu.

Ponieważ obóz ma status rekolekcji / konferencji, nie działa według przepisów dotyczących np. kolonii. Niemniej posiada ubezpieczenie OC a w przypadku dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia proszę wypełnić dodatkowy formularz ze względu na dyplomowanego wychowawcę, pod którego będą podlegać.

Kwestionariusz zgłoszeniowy dziecka i młodzieży poniżej lat 18 znajduje się w dolnej części kwestionariusza.