Regulamin

 

Regulamin

 

§1. Na obozie obowiązuje punktualne przestrzeganie porządku dnia (wg. informatora i ogłoszeń).

§2. Na obozie obowiązuje respektowanie poleceń przełożonych oraz dyżurnych bez polemizowania i ociągania się.

§3. Każdy sumiennie pełnieni dyżury.

§4. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego obowiązuje nie tylko na obozie.

§5. Podczas ogłoszeń i spotkań należy być uważnym, nieprzeszkadzającym słuchaczem.

§6. Bezwzględnie należy przestrzegać ciszy nocnej w ustalonych godzinach. W razie braku ustaleń od godz. 23.00 do pobudki. Zabronione jest używanie budzików w sposób budzący innych przed pobudką.

§7. W każdym przypadku noclegownia będzie podzielona na stronę dla mężczyzn i dla kobiet. Pod żadnym pozorem nie układamy się po stronie ani obok płci przeciwnej. W żadnym przypadku nie będzie nocowania w odosobnionym miejscu z płcią przeciwną (1Kor.10:32) za wyjątkiem małżeństw.

§8. Na obozie wykluczone są mizdrzące zalotne zachowania oraz dwuznaczne formy dotyku, nawet w narzeczeństwie. Nie ma tu żadnego „chodzenia ze sobą” i „podrywów”. Nie wolno osobom płci odmiennej opuszczać obóz we dwoje po 22.00. Wyjątek od powyższych stanowią tylko małżeństwa w rozsądnych granicach. (1Kor. 7:1; Joba 31:1; Ef. 5:3, 4:10-11 – krótko mówiąc, nie pozwolimy na złamanie misyjnego Ducha aurą damsko-męskich przebojów, aczkolwiek polecamy nawiązywanie wartościowych znajomości do późniejszej kontynuacji)
§9. Zwraca się uwagę dziewczynom na odpowiednią długość miniówek lub spodenek; nie mogą być krótsze niż do połowy uda. Nie mogą też chodzić w obcisłych getrach czy leginsach bez odpowiednio długiej koszuli lub z wyzywającym dekoltem.

§10. Nie wolno samodzielnie korzystać z obozowej żywności lub jeść wspólny posiłek bez wspólnego rozpoczęcia.

§11. Bezwzględnie należy zachowywać wokół swojego posłania porządek oraz zostawiać go po sobie np. pod prysznicem, w umywalce, w toalecie, w kuchni.

§12. Należy zgłaszać kompetentnej osobie wszelkie awarie (np. zepsuta spłuczka, zapchana ubikacja).

§13. Korzystając z wc, prysznica itp. należy zwrócić uwagę, czy jest kolejka. Ogólna zasada to 3 minuty w szczytowych porach, jeśli będzie ograniczona ilość sanitariatów. W przypadku dziewcząt zabronione jest zajmowanie łazienek na makeup.

§14. Nie należy molestować kierownictwa zbędnymi pytaniami typu: ” – co będzie na obiad?”, ” – czy będzie prysznic?”, ” – jaka będzie pogoda”.

§15. Nie wolno korzystać z instrumentów bez zgody osób odpowiedzialnych ani używać ich w miejscu przebywania obozu. Nie wolno pogrywać sobie w miejscu ewangelizacji poza konieczną próbą lub ćwiczeniem, szczególnie kwadrans przed 18.00.

§16. Obowiązuje zakaz szemrania, narzekania i użalania się nad sobą.

§17. W razie autentycznej potrzeby należy jednak niezwłocznie zawiadomić o niej przełożonych.

§18. Podczas marszu należy mieć przy sobie płaszcz przeciwdeszczowy.

§19. Wychodząc na ewangelizację należy mieć długopis i notes. Wypadałoby go mieć również podczas porannego nauczania.

§20. Podczas wszelkich grupowych akcji (przemarsz, obiad, ewangelizacja itp.) należy nosić identyfikator.

§21. Nie wolno lekceważyć zdrowia.

§22. Nie wolno przyprowadzać osób z zewnątrz do miejsca noclegu bez zgody kierownictwa.

§23. Nie wolno dopuszczać osób z zewnątrz do jakiegokolwiek sprzętu czy dobytku obozu pod jakimkolwiek pozorem (noszenie sprzętu, plecaków, branie instrumentów, pomaganie itp.).

§24. Obozowicze samodzielnie zgłaszają się z opłatą za obóz lub uzgadniają z kierownictwem obozu inne warunki uczestnictwa.

§25. W przypadku nie korzystania z posiłków pieniądze nie są zwracane.

§26. Innowacje bądź rezygnację z posiłku należy zgłaszać dwa dni wcześniej.

§27. Bezwzględnie nie wolno posiadać ani zażywać narkotyków, alkoholu czy papierosów, dopuszczać się czynów niemoralnych, używać wulgaryzmów lub wyzwisk.

Osoby które naruszą §27 zostaną usunięte z Obozu. W przypadku naruszenia pozostałych punktów regulaminu mogą być stosowane upomnienia lub restrykcje (szczególnie względem dzieci i młodzieży) tj. dodatkowe prace porządkowe, kuchenne, przepisywanie itp. do publicznej nagany włącznie.

 

W związku z powyższym należy własnoręcznym podpisem na liście uczestników Obozu zaświadczyć, że sumiennie zapoznało się z regulaminem i zdecydowało podporządkować jego ustaleniom.

 

Kierownik Obozu – Jerzy Przeradowski

 

PS.: wytyczne niebanalne wręcz konieczne nie inaczej >

Ogólnie rzecz biorąc, niezła frajda!
-->